Stawki punktów standardowych

Zakupy nagradzane są punktami standardowymi przyznawanymi według Tabeli przeliczeniowej punktów standardowych Premium Club.

Wyjątkiem jest Nordre.pl, gdzie można otrzymać wyłącznie punkty bonusowe.

 

Oprócz punktów standardowych Partnerzy Programu przyznają również dodatkowe Punkty Bonusowe.

Sprawdź gdzie i ile Punktów Bonusowych otrzymasz►

 

Tabela przeliczeniowa standardowych punktów Premium Club:

Stawki punktów standardowych

 

* dotyczy zakupów oleju opałowego wg aktualnego cennika Statoil
** dotyczy zakupów towarów i usług na stacjach Statoil
*** dotyczy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu karty kredytowej Premium Club Deutsche Bank

 

Informacja dla Posiadaczy Kart kredytowych Deutsche Bank Premium Club.

 

Informujemy, że od 15 sierpnia 2014 r. ulegnie zmianie przelicznik Punktów Standardowych  przyznawanych

w Programie Premium Club za transakcje dokonywane Kartami kredytowymi Deutsche Bank Premium Club.

 

 

Według nowego przelicznika 1 punkt Premium Club będzie przyznawany za każde 15 zł wydane w formie transakcji bezgotówkowej dokonanej partnerską  Karta  kredytową Deutsche Bank Premium Club.

 

Zmiana będzie obowiązywać dla transakcji rozliczonych od 15 sierpnia 2014 r.

 

 

Tabela przeliczeniowa standardowych punktów Premium Club obowiązująca od 15 sierpnia 2014:

tabela przeliczeniowa punktów standardowych

 

* dotyczy zakupów oleju opałowego wg aktualnego cennika Statoil
** dotyczy zakupów towarów i usług na stacjach Statoil
*** dotyczy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu karty kredytowej Premium Club Deutsche Bank